Juliette Dominici

Cunsigliera municipale Juliette Dominici

Juliette Dominici

Political group: Parti Radical de Gauche