Gilles Simeoni

Cunsiglieru municipale Gilles Simeoni

Gilles Simeoni

Political group: Inseme per Bastia

Contact: