Politique locale / Pulitica lucale

Ordine di u Ghjornu di u cunsigliu municipale

Mis en ligne le

, .JPG 158Ko ()

Aghju l’onore di fà vi sapè chì a quinta seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 25 di lugliu di u 2017 à parte si da 5ore è mezu di sera.

Aghju l’onore di fà vi sapè chì a quinta seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 25 di lugliu di u 2017 à parte si da 5ore è mezu di sera. 

            

 L’ordine di u ghjornu hè u seguente :  

 

 

 • Conturesu di u cunsigliu municipale di u 20 di ghjugnu di u 2016 

 • Conturesu di e dicisione pigliate da u merre in appiecazione di l’articulu L2122-23 di u Codice generale di e cullettività territuriale 

 • Elezzione d’un aghjuntu à u merre 

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione 

 1. Individualisazione di e suvvenzione date à l’associi suciali per u 2017 

 1. Accunsentu di una cunvenzione finanziaria cù u cunsigliu dipartimentale di u Pumonte è a Cascia d’allucazione familiale in leia cù u fondu unicu per l’alloghju 

 1. Accunsentu d’una cunvenzione è i so ducumenti  trà a Cascia d’allucazione familiale è a Cità permettendu l’accessu à u spaziu assicuratu « Mon compte partenaire » è a                    « Consultation du dossier allocataire par le partenaire » 

 1. Accunsentu d’una cunvenzione trà a Cascia d’allucazione familiale in leia cun l’accessu è l’usu di u purtone « CAF partenaires » 

 1. Mudifica di u regulamentu internu di a casa di a zitellina « L’Anghjulelli » 

 1. Accunsentu à l’associu naziunale di i cunsiglii di i zitelli è di i giovani 

 1. Impiantazione di nuvelli siti bislingui ind’è e scole di Bastia 

 1. Urganisazione di a settimana sculare nant’à quattru ghjorni à a rientrata 2017/2018 

 1. Accunsentu di e cunvenzione di finanziamentu ind’u quatru di u Cuntrattu Lucale di Saluta 

 1. Mudifica di i prezzi di vaccinazione 

 1. Cunferimentu d’una suvvenzione à l’associu « I Filanci » ind’u quatru di a manifestazione « E NIVERE 2017 » 

 1. Individualisazione di e suvvenzione date à l’associi d’anziani cumbattanti per u 2017 

 1. Individualisazione di e suvvenzione date à l’associi culturali per u 2017 

 1. Accunsentu di u prestitu di ducumenti à l’archivii dipartimentale di u Cismonte 

 

 

 

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu  

 1. Accunsentu di a cunvenzione di messa a disposizione di fundariu trà à Cità di Bastia è l’offiziu publicu di l’abitatu di u Cismonte (OPH 2B) pè a realisazione d’una via pedunale nant’à u settore di u Prugramma Novu di u Rinnovu Urbanu (Nouveau programme de Rénovation Urbaine) 

 1. Validazione di a siconda prugrammazione di u 2017 di u Cuntrattu di Cità 

 1. Vendita pè avisu di chjama à candidature di a parcella AL 90 

 1. Vendita di dui alloghji à u 2, carrughju di u Bastiò 

 1. Accunsentu di l’incurpurazione ind’è u duminiu publicu è denuminazione di a strada di u Machjò è di u carrughju Multedo 

 

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica 

 1. Denuminazione d’una piazzetta in Carrughju Napuleò / Carrughju di e Terrazze 

 1. Statu di i travaglii di a cummissione cunsultativa di i servizii publichi lucali per l’annu 2016 

 1. Accunsentu di u pianu di finanzamentu per a risturazione di a facciata di u paviglione di i Nobili Dodeci 

 1. Accunsentu di u pianu di finanzamentu per u diagnosticu di u schiarimentu publicu di a cumuna di Bastia 

 1. Accunsentu di u prutucollu transazziunali in leia cù u Spassimare 

 1. Accunsentu di u prutucollu d’integrazione di u parcheghju di u Mercatu ind’è a regia autonoma di i parcheghji 

 1. Versamentu d’una suvvenzione di u bugettu principale à u bugettu annessu di u crematoriu 

 1. Affettazione di u risultatu 2016 in leia cù u bugettu principale 

 1. Cunferimentu di a siconda decisione mudificativa  in leia cù u bugettu principale 

 1. Affettazione di u risultatu 2016  in leia cù u bugettu annessu di u Vechju Portu 

 1. Cunferimentu di a prima dicisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u vechju portu 

 1. Affettazione di u risultatu 2016  in leia cù u bugettu annessu di u crematoriu 

 1. Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u crematoriu 

 1. Affettazione di u risultatu 2016 in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji 

 1. Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji 

 1. Accunsentu di i prezzi di i parcheghji 

 1. Accunsentu di u regulamentu internu di a regia autonoma di i parcheghji tenendu contu di l’integrazione di u parcheghju di u Mercatu 

 1. Creazione di dui impieghi d’agente di splutazione per a regia autonoma di i parcheghji 

 1. Messa in opera di U RIFSSEEP per l’attacati territuriali è l’impieghi funziunali 

 1. Mudifica di u tavulellu di l’impieghi pè a trasfurmazione di posti 

 1. Messa a dispusizione à tempu spartutu di funziunarii in pettu à a cumuna di Santa Maria di Lota 

Truverete, in appicciu di a cunvucazione seguente, a somma di e note di sintesi.  

 

Vi sarebbe ricunniscente d’assiste ci, è vi pregu d’aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione. 

 

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • Compte rendu du conseil municipal du 20 juin 2017
 • Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales
 • Election d’un adjoint au maire


Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • Individualisation des subventions sociales au titre de l’exercice 2017
 • Approbation d’une convention financière avec le conseil départemental de Haute-Corse et la Caisse d’allocations familiales relative au fond unique pour le logement (FUL)
 • Approbation d’une convention et ses documents entre la Caisse d’allocations familiales et la ville permettant l’accès à l’espace sécurisé « Mon compte partenaire » et la «  Consultation du dossier allocataire par le partenaire »
 • Approbation d’une convention entre la ville et la Caisse d’allocations familiales  de Haute-Corse portant sur l’accès et l’usage du portail « CAF partenaires »
 • Modification du règlement intérieur de la maison de l’enfance « l’Anghjulelli »
 • Adhésion à l’Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes
 • Implantation de nouveaux sites bilingues dans les écoles de Bastia
 • Organisation de la semaine scolaire sur 4 jours à la rentrée 2017/2018
 • Approbation des conventions de financement dans le cadre du Contrat Local de Santé
 • Modification des tarifs de vaccination
 • Attribution d’une subvention à l’association « I FILANCI » dans le cadre de la manifestation « E NIVERE 2017 »
 • Individualisation des subventions aux associations d’anciens combattants au titre de l’année 2017
 • Individualisation des subventions aux associations culturelles au titre de l’année 2017
 • Approbation de prêt de documents aux Archives départementales de la Haute-Corse

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • Approbation de la convention de mise à disposition de foncier entre la Ville de Bastia et l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse (OPH 2B) pour la réalisation d’un cheminement piéton sur le secteur du Nouveau programme de Rénovation Urbaine
 • Approbation de la 2ème programmation 2017 du contrat de Ville
 • Cession par avis d’appel à candidatures de la parcelle AL 90
 • Cession de deux appartements sis 2, rue du Bastion
 • Approbation de l’incorporation dans le domaine public et dénomination de la voie du Macchjo et de la rue Joseph Multedo


Commission des finances et de la transparence publique

 • Dénomination d’une placette située Rue Napoléon / Rue des Terrasses
 • Etat des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux au cours de l’année 2016 : régie autonome des parcs,  crématorium, parking de la place du marché (rapport INDIGO),  2015 pour EDF GDF
 • Approbation du plan de financement pour la restauration de la façade du pavillon des Nobles Douze
 • Approbation du plan de financement du diagnostic de l’éclairage Public de la commune de Bastia
 • Approbation du protocole transactionnel relatif au Spassimare
 • Approbation du protocole d’intégration du parking du marché au sein de la régie autonome des parcs de stationnement
 • Versement d’une subvention du budget principal au budget annexe du crématorium
 • Affectation du résultat 2016 du budget principal
 • Décision modificative n°2 du budget principal
 • Affectation du résultat 2016 du budget de la régie autonome du vieux port
 • Décision modificative n°1 de la régie autonome du vieux port
 • Affectation du résultat 2016  du budget annexe du crématorium
 • Décision modificative n°1 du budget annexe du crématorium
 • Affectation du résultat 2016 du budget de la régie autonome des parcs de stationnement
 • Décision modificative n°1 de la régie autonome des parcs de stationnement
 • Approbation de la tarification des parcs de stationnement
 • Approbation du règlement intérieur de la régie autonome des parcs tenant compte de l’intégration du parking du marché
 • Création de 2 postes d’agents d’exploitation pour la régie autonome des parcs de stationnement
 • Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux et les emplois fonctionnels administratifs
 • Modification du tableau des emplois par la transformation de postes
 • Mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires auprès de la commune de Santa Maria di Lota 

Vous trouverez, joint à la présente convocation, l’ensemble des notes de synthèse.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

 

 

U merre, 

Pierre SAVELLI