Casa Morelli

Casa Morelli - Agrandir l'image, .JPG 0.9Mo (fenêtre modale)
© Association la Citadelle© cità di bastia

12, rue Notre Dame et Place de la Cathédrale 

Issue du capitano Morello de Pughjolu di Petrabugna fixé à Bastia au milieu du XVIe siècle, la famille garde une forte notabilité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, dans le commerce puis la magistrature, une branche s’installant à Calvi vers 1650.
Désignés à plusieurs reprises au XVIIe siècle comme Anziani, le groupe dirigeant où se recrutaient les podestats, ils occuperont six fois cette charge entre 1608 et 1746. Ignazio Francesco fut avocat puis président du Conseil Supérieur de la Corse au XVIIIe siècle.
Ce qui caractérise les Morelli est le nombre et le prestige de leurs alliances matrimoniales, au XVIIIe siècle dans ce que Bastia compte de grandes familles. On ne peut les énumérer toutes, elles sont au delà de vingt ! Gentile, Lucciana, Bustoro, Marengo, Asdente, d'Angelis etc ...
Les renchaînements d'alliances leur permettent de posséder deux autres grandes demeures dans la rue Notre-Dame et la rue de la Paroisse. La belle et grande casa Morelli, située sur la place de Santa Maria est devenue la maison Progher, au XIXe siècle. Les Progher, famille de cafetiers d'origine suisse étaient établis à Terranova dès le début du XVIIIe siècle mais étaient encore recensés comme étrangers en 1774.
Plusieurs membres de la famille Morelli habitent encore le quartier de la Citadelle en 1846. Le nom avait été relevé par les Vannier de Morelli, il s'est éteint en 1965.

12, Strada dritta Santa maria è Piazza di a Catedrale

Esciuta da u capitanu Murellu di U Pughjolu di Petrabugna chì s'era stallatu in Bastia in a metà di u XVIu sèculu, a famiglia tene un'impurtanza forte sinu à a fine di u XVIIIu sèculu, in u cummerciu, poi a magistratura, un ramu andendu in Calvi versu u 1650.Scelti parechje volte à u XVIIIu sèculu cum'è Anziani, u gruppu di i dirigenti da duve surtìanu i pudestà, i Morelli anu occupatu sta càrica sei volte trà u 1608 è u 1746. Ignaziu Francescu fubbe avucatu è presidente di U Cunsigliu Superiore di a Corsica à u XVIIIu sèculu. A particularità di i Morelli hè u gran nùmeru di i so matrimonii di prestigiu, à u XVIIIu sèculu in e più grandi famiglie bastiacce. Tutte ùn si ponu ammintà, sò più di vinti ! Gentile, Lucciana, Bustoro, Marengo, Asdente, d'Angelis ecc ...Parechji matrimonii in e listesse famiglie l'anu permessu d'esse pruprietarii di dui altri palazzi in Strada Santa Maria è Carrughju di L'Assunta Gloriosa. U bellissimu è tamantu Palazzu Morelli, Piazza di Santa Maria, hè diventatu dopu casa Progher, à u XIXu seculu. I Progher, patroni di caffè d'orìgine sguìzzera, èranu stabbiliti in Terranova à principiu di u XVIII sèculu ma èranu sempre ricensati cum'è fresteri in u 1774.A famiglia Morelli era sempre in Terranova in u 1846. U nome, cuntinuvatu da i Vannier de Morelli, s'hè spentu in u 1965

Testi di Ghjermana de Zerbi