Casa Zerbi

Casa Zerbi - Agrandir l'image, .JPG 1.8Mo (fenêtre modale)
© Association la Citadelle© cità di bastia

2, rue Notre-Dame

Famille originaire d'Ottone, dans la montagne ligure, inscrite au Libro d'oro de la noblesse de Gênes au début du XVe siècle. Ses premiers représentants connus sont architectes, leurs successeurs appartiennent à la corporation des artisans en laine et soie. Certains sont ambassadeurs de Gênes auprès de divers souverains d'Europe.

Antoniotto Zerbi arrive à San Fiurenzu au début du XVIe siècle où sa famille va prospérer dans le négoce des tissus et draperies. Investissant leurs capitaux dans les exploitations agricoles de la plaine et des villages environnants, les Zerbi comptent très rapidement plusieurs éminents juristes, des  hommes d’armes, des religieux.

Etablis dans la Citadelle de Bastia dès 1550, certains furent parfois rebelles à Gênes aux XVIe et XVIIe siècles tels Ruggero et son fils Paolo, bien que vicarii (adjoints) du Gouverneur, car alliés à des familles corses. Dix d'entre eux occupèrent quatorze fois la charge de podestat de Bastia de 1613 à 1742. C'est la famille qui a exercé le plus grand nombre de ces mandatures et la seule à être encore représentée à la Citadelle, sans discontinuité, depuis sa première installation in Terranova.

2, Strada dritta Santa Maria

Famiglia originaria d' Ottone in a muntagna lìgure, scritta in u Libru d'oru di a nubiltà ghjenuvese à u principiu di u XVu sèculu. I primi cunnisciuti sò architetti in Ghjenuva, quelli chì vènenu dopu fàcenu parte di a curpurazione di l'artigiani in lana è seta. Certi sò imbasciadori di a Republica ghjenuvese in e corte di i suvrani aurupei.

Antoniotto Zerbi ghjunghje in San Fiurenzu in i primi anni di u XVIu sèculu induve a so famiglia s'hà da arricchisce in u cummerciu di e stofe. Fendu fruttificà u so danaru in i pricoghji di u circondu, i Zerbi còntanu prestu omi di lege, d'arme o di chjesa, di gran valore.

Stabbiliti in a Citatella di Bastia toccu u 1550, certi si rivultètenu contru à Ghjenuva in u XVIu è XVIIu sèculu, cum'è Ruggeru è u figliolu Paulu, benchè vicarii, vale à dì aghjunti à u Guvernadore, perchè di mamme è moglie corse. Dece membri di i Zerbi fùbbenu eletti quattòrdeci volte pudestà di Bastia da u 1613 à u 1742. Hè a famiglia chì hà esercitatu u più spessu ste mandature è a sola à esse sempre rapresentata in Terranova, senza scaglià, da u principiu di a so stallazione.

Testi di Ghjermana de Zerbi