Casa Canari

Casa Canari - Agrandir l'image, .JPG 553Ko (fenêtre modale)
© Association la Citadelle© cità di bastia

1, rue de La Paroisse

Cette belle maison aux proportions harmonieuses a été construite, vers 1490, avant d'être modifiée plus tard, par l'un des premiers occupants de Terranova, Olivero da Belgodere (village situé au-dessus de Bastia d'où sortiront les familles Belgodere).

Au XVIIe siècle, la maison passe à la famille Canari, originaire du village du même nom, dans le Cap. Comme les Belgodere et la majorité des notables bastiais, les Canari sont  gabellotti, adjudicataires ou fermiers de gabelles, c'est à dire qu'ils perçoivent les droits d'importation de produits de consommation. Les gabelles de Bastia, celle de Porto Cardo, très ancienne et fructueuse qui taxe toutes les marchandises transitant par la ville, celle de la chiappa ou marché aux denrées, de  l'ancoraggio, taxe payée par les navires, celle du vin, la pinta et de la viande, la grossa, voyaient tour à tour la fortune ou la déroute de leurs soumissionnaires, comme ce fut le cas pour les Belgodere. Les Canari s'illustrèrent dans la gabelle des céréales, le biade. Ils devinrent au XVIIe siècle seigneurs feudataires du Cap, en héritant de la grande famille génoise des Doria.

Nous n'avons pas retrouvé leurs armoiries, pourtant ils comptent des personnages en vue comme Francesco, avocat et poète, membre de l' Academia dei Vagabondi, célèbre société de belles-lettres.

Descendante de la famille Canari, Anne-Marie Farinole, fille de Marie-Catherine Canari, est encore propriétaire dans cette maison en 1846, tandis que son parent Louis Farinole, capitaine en retraite y habite. 

1, Carrughju di L'Assunta Gloriosa

Sta bella casa da e prupurzione armuniose hè stata custruita, ver di u 1490 - prima d'esse mudificata più tardi cum'è tutte e case di u quartieru - da unu di i primi à stallassi in Terranova, Oliveru di Belgudere (un paese situatu sopra à Bastia da induve surteranu e famiglie Belgodere).

À u XVIIu sèculu, a casa entre in a famiglia Cànari, chì vene da stu paese capicursinu. Cum'è i Belgodere, i Cànari sò gabellotti, vale à dì ch'elli percepiscenu i diritti d'impurtazione nantu à i prudutti di cunsumu. E gabelle di Bastia, quella di Portu Cardu, antica è fruttuosa, chì tassa a mercanzia entrandu in cità, o quella di a chjappa, mercatu alimentariu, di l'ancuragiu, pagatu da i battelli, a pinta, pè u vinu è a grossa, quella di a carne, vidianu l'appaltatori fà furtuna o bancarotta. I Belgodere andètenu cusì à fallimentu.

I Canari truvètenu a ricchezza cù a gabella di e biade. Diventonu signori feudatarii di Capicorsu, ereditendu di a famiglione nòbile ghjenuvese di i Doria.

Ùn avemu pussutu truvà u stemma di i Canari bench'elli àppianu persunagi di spiccu cum'è Francescu, avucatu è pueta, membru di l'Accadèmia di I Vagabondi, cèlebre sucetà di Belle Lèttere. Discendenti di a famiglia Canari, Anna Maria Farìnole, figliola di Maria Catalina Canari hè sempre pruprietaria d'un pianu in sta casa in u 1846 è un parente di soiu, Luigi, capitanu in ritirata ci stà.

Testi di Ghjermana de Zerbi