Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u Cunsigliu Municipale di u 17 di Dicembre

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a dicesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 17 dicembre di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione
 • 0) Conturesu di u cunsigliu municipale di u 21 di nuvembre di u 2019
Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione
 • 1) Accunsentu pè l'apertura duminicale di i cummercii di a cità per l'annu 2020
 • 2) Dumanda d'aiutu publicu à a Cullettività di Corsica ind'u quatru di a mostra " Banditi ! Brigandage et banditisme, Corse-Italie 1600-1940 " è u so catàlogu
 • 3) Creazione di u prezzu pè u catàlogu " Trésors du manuscrit à l'imprimé "
 • 4) Accunsentu di i prugetti scelti da i bastiacci ind'u quatru di u bugettu participativu
 • 5) Accunsentu d'una cunvenzione di trè anni è tripartita d'ubbiettivi è di sustegnu à l'attività di l'associu " Arte Mare " 2019-2021
Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu
 • 6) Accunsentu di u pattu addiziunale à u ducumentu quatru di u cuntrattu di cità di l'agglumerazione di Bastia
 • 7) Accunsentu di a scelta di u laureatu dopu à a Chjama à manifestazione d'interessu in quant'à a cessione di parcelle pè realizà 71 alloghji in lu Centru Stòricu
 • 8) Accunsentu di u pattu addiziunale di trasferimentu in leia cù i mercati d'intrattenimentu è di gestione di i fiumicelli
 • 9) Aldilonda : cumpra di e parcelle AO 245 è AO 246, prupietà di u Statu
Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica
 • 10) Mudìfica di u pianu di finanzamentu in quant'à a compra è i travaglii di riabilitazione d'un lucale, Viale di a Liberazione
 • 11) Mudìfica di u pianu di finanzamentu in quant'à i travaglii di riabilitazione è a messa in valore di i siti di u Forte à A Croce, di u Guadellu è di Sant'anghjuli
 • 12) Accordu nant'a l'indemnisazione di a sucetà TAG dopu à u sinistru " Village de la mer "
 • 13) Autorisazione data à u merre d'ingagià, di liquidà è di pagà e spese d'investimentu nanzu u votu di u bugettu principale di u 2020 (ind'è a lìmita di u quartu di i crèditi aperti à u bugettu di l'eserciziu scorsu)
 • 14) Suppressione di a regìa autonoma di u Vechju Portu
 • 15) Creazione d'impieghi à durata determinata d'agenti ricensori

Vi sarebbe ricunniscente d'assiste ci, è vi pregu d'aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

U merre,

Pierre SAVELLI

------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission
 • 0) Compte rendu du conseil municipal du 21 novembre 2019
Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation
 • 1) Approbation des dates des ouvertures dominicales pour les commerces de la ville pour l'année 2020
 • 2) Demande d'aide publique à la Collectivité de Corse dans le cadre de l'exposition Banditi ! Brigandage et banditisme, Corse-Italie 1600-1940 et son catalogue
 • 3) Création du tarif de vente du catalogue " Trésors du manuscrit à l'imprimé "
 • 4) Validation des projets choisis par les bastiais dans le cadre du budget participatif 2020
 • 5) Approbation d'une convention triennale et tripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association " ARTE MARE " 2019-2021
Commission de l'aménagement de l'espace urbain
 • 6) Approbation de l'avenant au document cadre du contrat de ville de l'agglomération de Bastia
 • 7) Approbation du choix du lauréat suite à l'Appel à manifestation d'intérêt relatif à la cession de parcelles en vue de la réalisation de 71 logements en Centre Ancien
 • 8) Approbation des " Avenants de transfert " relatifs aux marchés d'entretien et de gestion des ruisseaux
 • 9) Aldilonda : acquisition des parcelles AO 245 et AO 246 appartenant à l'Etat
Commission des finances et de la transparence publique
 • 10) Modification du plan de financement relatif à l'acquisition et aux travaux de réhabilitation d'un local, situé avenue de la libération
 • 11) Approbation du plan de financement relatif à la réhabilitation et à la mise en valeur des sites du Fort Lacroix, du Guadellu et de San Angelo
 • 12) Accord sur l'indemnisation de la société TAG suite au sinistre " Village de la Mer "
 • 13) Autorisation au maire d'engager, de liquider et mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du budget 2020 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)
 • 14) Abrogation de la régie autonome du Vieux-Port
 • 15) Création d'emplois à durée déterminée d'agents recenseurs

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,

Pierre SAVELLI